„Woda darem życia”

Realizator: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 Jana Kochanowskiego w Ząbkach 

Data rozpoczęcia i zakończenia projektu: czerwiec 2016r - luty2017r

Cele projektu:

Celem projektu  jest uświadomienie uczniom jak ważna dla zrównoważonego rozwoju jest ochrona środowiska, a w szczególności zasobów wodnych Ziemi i właściwe nimi gospodarowanie. Zdajemy sobie sprawę jak ważną rolę odgrywa edukacja, która polega na kształtowaniu od najmłodszych lat odpowiedzialności za stan przyrody poprzez budzenie świadomości ekologicznej. Aby to osiągnąć, należy stworzyć dzieciom okazję do obserwowania, działania i tworzenia. Realizowane zagadnienia łączą teorię z praktyką, pozwalają bliżej poznać wybrane zjawiska przyrodnicze dotyczące najbliższego środowiska, otoczenia dziecka. Bliższe poznawanie wybranych zjawisk przyrodniczych, obserwacje, gry i zabawy dydaktyczne, działalność plastyczna i techniczna, wykonywanie doświadczeń oraz konkretne działania w środowisku i dla środowiska sprzyjać będą łatwiejszemu przyswajaniu wiedzy, umiejętności oraz dadzą uczniom wiele satysfakcji. Ogródek szkolny stworzy możliwość prowadzenia tzw. ,,Lekcji zielonego myślenia”. Uczniowie edukacji wczesnoszkolnej będą odpowiedzialni za utworzoną rabatkę, czyli przygotowanie grządki, wysiewanie i pielęgnowanie roślin, usuwanie chwastów. Stworzone zostaną możliwość do poglądowego nauczania przyrody i ekologii. Dzieci będą miały bezpośredni kontakt z przyrodą. Realizując tą innowację będziemy się starali stosować zasadę:

  • słyszę, widzę, czuję;
  • dotknę, poznam, zapamiętam.

Dzieci będą obserwowały przyrost naturalny roślin, ponadto będą miały możliwość spróbowania produktów roślinnych ich naturalnego smaku. W ten sposób mamy nadzieję zainteresować dzieci obserwacją otaczającego świata i zachęcać do obcowania z przyrodą. Przedsięwzięcie umożliwi w naszym oczekiwaniu rozwiązanie podstawowych problemów wynikających z szybkiego tempa życia i braku na obcowanie z przyrodą.

Zostaną wdrożone działania mające na celu:

  • Dostarczenie wiedzy i praktycznych umiejętności w celu ochrony i właściwego wykorzystywania zasobów przyrody oraz zmianach klimatu;
  • Wzajemną pomoc i współpracę w środowisku lokalnym, ukierunkowaną na wychowanie uczniów w duchu poszanowania praw ekologicznych;
  • Stwarzanie sytuacji do kształtowania w dzieciach postawy prozdrowotnej i proekologicznej;
  • Zrozumienie znaczenia każdego elementu pogody dla ludzi, zwierząt i roślin;
  • Nabywanie wiedzy przyrodniczej poprzez bezpośredni kontakt z przyrodą i praktyczne działania;
  • Wzrost świadomości ekologicznej poprzez zwrócenie uwagi na powiązania między wodą a energią, przez odniesienie do własnego otoczenia;
  • Rozbudzenie poczucia odpowiedzialności za istniejące zasoby wody pitnej;
  • Uświadomienie uczniom znaczenia wody dla życia ludzi, zwierząt i roślin.

Cele szczegółowe:

Program oparty na użytkowaniu ogrodu przyszkolnego pozwoli również na kształtowanie postaw aktywności i samodzielności, postawy współgospodarza, przyzwyczajania do dokładnej i systematycznej pracy, postawy odpowiedzialności za wspólne mienie. Obok edukacji przyrodniczej i ekologicznej nasz ogród wykorzystany zostanie do innych zajęć podczas, których wystąpi redagowanie opisów naturalnych okazów drzew, krzewów, komponowanie prac plastycznych, redagowanie opisów krajobrazu, nagrywanie odgłosów natury, ruch na świeżym powietrzu. Uczniowie będą mogli w ogrodzie doskonalić takie umiejętności jak: określanie kształtu, wykorzystanie skali , zapachu, tworzenie metafor, analiza teksów literackich i ich samodzielne tworzenie w bezpośrednim kontakcie z naturą. Dzięki zrealizowaniu zadania stworzenia przyszkolnego ogródka nasza szkoła nabierze innego wymiaru, ponieważ będzie znajdowała się pośrodku oazy zieleni. Nasz ogródek powstanie na terenie  porośniętym do tej pory tylko trawą, dlatego będzie mógł w pewnym stopniu wpłynąć na ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez oczyszczenie go z pyłu i osadu oraz poprawi jego wilgotność. Zmniejszy efekt ocieplania klimatu – charakterystyczny dla naszej okolicy oraz osłoni od wiatru. Drzewa i krzewy będą tłumiły hałas, w związku z czym będą działały kojąco na psychikę dzieci, zielony ogród złagodzi zachowania agresywne i zmęczenie. Będziemy przykładem konkretnych działań mających na celu zakładanie terenów zielonych dla innych. Dzięki wyjściom i spotkaniom z ekspertami uczniowie poznają nowoczesne technologie wydobywania i uzdatniania wody, uświadomią sobie jak wielkie znaczenie ma woda dla życia ludzi, zwierząt i roślin. Poznają sposoby uzyskania odnawialnych źródeł energii i roli jaką ona odgrywa we współczesnym świecie.

Odbiorcy:

uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Ząbkach

Działania:

 .p

 

Zadania do realizacji

Termin realizacji

1.

Spotkanie z rodzicami uczniów kl. 1, 3, 4

-poinformowanie o przystąpieniu do innowacji,

-przedstawienie celów i harmonogramu działań,

-uzyskanie deklaracji pomocy w jej realizacji.

Maj 2016

2.

Konkurs plastyczny „Projekt ogrodu szkolnego”

Czerwiec  2016

3.

Przygotowanie terenu ogrodu                      

-ogrodzenie oraz gleba pod zasiewy  i sadzenia,

Sadzenia  na kwaterach: roślin ozdobnych,   roślin zielarskich, krzewów i drzew owocowych

Czerwiec  2016

 

 

 

 

4.

Systematyczne prace pielęgnacyjne

Cały rok szkolny

 

5.

Dokumentowanie wszystkich etapów prac.

 

Cały rok szkolny

 

6.

Prowadzenie zeszytu systematycznych obserwacji  klasowych i indywidualnych.

Cały rok szkolny

 

7.

Turniej wiedzy „Woda darem życia”

 

Wrzesień  2016

8.

Wycieczka  do PGK Ząbki

Wrzesień  2016

9.

Sadzenie jesiennych krzewów, roślin ozdobnych i kwiatów.

Wrzesień  2016

10.

Budowa karmników dla ptaków

 

Październik  2016

11.

Porządkowanie terenu ogródka, przygotowanie  drzew i krzewów do zimy

Listopad  2016

12.

Wyjście na pływalnię MCS Ząbki

 

Grudzień  2016

13.

Konkurs plastyczny  „Zdrowie dla urody”

 

Luty 2017

14..

Wyjście do  SUW Drewnica połączonego ze zwiedzaniem największego zbiornika ciepła w Polsce

luty  2017

15.

Konkurs plastyczny „Wykorzystanie wody w gospodarce”

Luty  2017

16.

Wystawa fotograficzna  (przedstawienie dokumentacji z działań w ramach projektu „Razem dla klimatu”)

Luty  2017

52.29345190000001 @ 21.110052999999994

Lokalizacja: Ul. Batorego 11, 05-091 Ząbki,

Lokalizacja

Woda i gleby

(0 pkt.)

Wydarzenia projektowe

,,Eko-zespół’’ w Szkole Podstawowej nr 2 w Ząbkach

,,Eko-zespół’’ utworzyli uczniowie klas 5-tych szkoły Podstawowej nr 2 w Ząbkach.

Niecodzienna wizyta na basenie

Basen. Nie ma znacznie czy pada deszcz, wieje zimny wiatr, a może świcie gorące słońce.

Bajka to, czy nie bajka…

Za górami, za lasami... tak dawniej rozpoczynała się większość baśni i bajek o królewnach, smokach...

Ptasia stołówka w Szkole Podstawowej nr 2 w Ząbkach

Za oknem mroźno, pochmurno i wieje wiatr. Pod butami mokry błotnisty śnieg. To zima.

Strona została utworzona dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jej treść odpowiada wyłącznie Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa.