„Widzę i działam dla klimatu”

Realizator: Gmina Wysokie

Data rozpoczęcia zakończenia: 1 czerwca - 28 października 2016 r.

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest uświadomienie odbiorcom projektu – uczniom i mieszkańcom Gminy Wysokie znaczenia środowiska przyrodniczego i jego wpływu na adaptację do zmian klimatu, rozwinięcie świadomości potrzeby ochrony środowiska a także zwiększenie obszarów zielonych na terenie gminy Wysokie.

Cele szczegółowe:

 • rozwinięcie poczucia troski i odpowiedzialności za przyszłość życia na Ziemi wśród uczniów szkół z terenu Gminy Wysokie,
 • kształtowanie mądrego i umiejętnego współżycia człowieka z przyrodą wśród uczniów szkół z terenu Gminy Wysokie i mieszkańców gminy,
 • podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży,
 • aktywizacja społeczności lokalnej w zakresie potrzeby upiększania własnego otoczenia roślinnością,
 • zwiększenie obszarów zielonych poprzez nasadzenia roślinności w Wysokiem, utworzenie ogródków przyszkolnych, ogródków na terenie całej gminy.

Odbiorcy:

Odbiorcami projektu są mieszkańcy oraz uczniowie szkół z terenu Gminy Wysokie, którzy są wrażliwi na piękno przyrody, chcą kształtować w sobie postawy ekologiczne oraz popularyzujące estetyczne zagospodarowanie terenu.

Działania edukacyjne i ich harmonogram:

 • „Drzewa od A do Z” międzyszkolny konkurs mający na celu wykonanie albumu przedstawiającego gatunki drzew spotykane w naszej gminie- czerwiec
 • „Piękno niedostrzegalne – przyroda naszej gminy w obiektywie” konkurs fotograficzny- ogłoszenie w czerwcu- rozstrzygnięcie we wrześniu
 • „Ratunek w gminnej zieleni” – konkurs dla mieszkańców Gminy Wysokie na najpiękniejszy przydomowy ogródek- ogłoszenie w czerwcu, rozstrzygnięcie w sierpniu
 • Założenie ogródków przyszkolnych „Zielone pracownie”- czerwiec, lipiec
 • Prelekcja przedstawiciela Nadleśnictwa Krasnystaw na temat „Rola drzew w ochronie klimatu”, „Życie drzewa”- czerwiec
 • Spotkania informacyjne, warsztaty- wrzesień
 • Wyjazd edukacyjny na UMCS- październik
 • Apel podsumowujący działania podejmowane przez dzieci i młodzież- październik

50.905556 @ 22.66899090000004

Lokalizacja: Ul. Nowa 1, 23-145 Wysokie

Lokalizacja

Woda i gleby

(0 pkt.)

Wydarzenia projektowe

Apel podsumowujący działania podejmowane w ramach projektu „Widzę i działam dla klimatu”

W dniu 28.10.2016 rok odbył się apel podsumowujący działania podejmowane w ramach projektu „Widzę i...

Relacja z wyjazdu na UMCS w ramach projektu „Widzę i działam dla klimatu”

Dnia 28.10.2016 r. uczniowie Szkół Podstawowych w Maciejowie Starym i Wysokiem uczestniczyli w...

Warsztaty edukacyjne w ramach projektu „Widzę i działam dla klimatu”

W ramach projektu „Widzę i działam dla klimatu” w drugiej połowie września 2016 roku w szkołach...

Najładniejszy ogród przydomowy

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć nagrodzonego ogrodu.

Strona została utworzona dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jej treść odpowiada wyłącznie Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa.